Jump to the main content block

Administration Staff

Wen-Shian You >

Wen-Shian You
Job Title: Technician
E-mail: wsyou@niu.edu.tw
Office Tel.: +886-3-9317328
   

 

Ming-Chi Shen >

Ming-Chi Shen
Job Title: Technician
E-mail: mcshen@niu.edu.tw
Office Tel.: +886-3-9317327